Socijaldemokratska unija je politička partija nastala 1996. godine kao leva opoziciona, demokratska, antinacionalistička i evropski orijentisana politička partija, koja se zalaže za izgradnju pravednijeg društva oličenog u demokratskom socijalizmu. Ključne vrednosti Socijaldemokratske Unije su jednakost, solidarnost, socijalna pravda, tolerancija i ljudska prava.

Danas je Socijaldemokratska unija vanparlamentarna politička partija i ostaje verna svojoj ideologiji i vrednostima koje propagira od svog osnivanja. Bez pristanka na kompromise oko vrednosti, Socijaldemokratska unija bori se za više slobode, demokratije i jednakosti u Srbiji. Principijelna kao i do sada Socijaldemokratska unija razvija partnerstva u zemlji i inostranstvu, pre svega u državama nekadašnje Jugoslavije.