• Slobodanka Bakić
 • Nevena Graonja
 • Kristina Deurić
 • Žaklina Stjepanović
 • Aleksandra Todorović
 • Todorka Pavlović
 • Valentina Veljković Bačević
 • Slavica Jovanović
 • Lidija Vasiljević
 • Marija Popović
 • Dragan Ćurčin
 • Zdravko Deurić
 • Jevta Rogač
 • Aleksandar Stojanović
 • Siniša Jelovac
 • Ivan Velisavljević
 • Dušan Duduković
 • Milentije Stanković
 • Novica Andrejev
 • Časlav Radić