free-vector-jugoremedija_034906_jugoremedija
BANKROT JUGOREMEDIJE UPOZORAVA NA BEZNAĐE KAPITALIZMA U SRBIJI

Socijaldemokratska unija smatra da odlazak Jugoremedije u bankrot pokazuje najvažnije probleme bezizlaza u koji nas je doveo neoliberalni kapitalizam, i poziva sve progresivne snage u društvu da se okupe oko jedinstvene platforme protiv sprege domaće i strane oligarhije. Podsećamo da je zrenjaninska fabrika lekova otišla…

read more
lanci-i-katanci
Primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

U saradnji sa organizacijama Učitelj neznalica i Marks 21, Socijaldemokratska unija je pripremila primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koje je zvanično dostavila Ministarstvu privrede. Ovim putem želimo da pozovemo sve progresivne snage da nam se pridruže u borbi protiv uvođenja bankokratije…

read more
Saopstenje
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STEČAJU UVODE BANKOKRATIJU

Socijaldemokratska unija upozorava da, ukoliko odredbe nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je izradilo Ministarstvo privrede, stupe na snagu, nijedan radnik više neće moći da naplati zarade koje mu duguje poslodavac, a mogućnosti za reorganizaciju, nastavak rada preduzeća i očuvanje radnih…

read more
lanci-i-katanci
Šta nam donosi nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju?

Ministarstvo privrede je pripremilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju koji će, ako bude usvojen, institucionalizovati najgore prakse proizišle iz nepreciznosti važećeg zakona, učvrstiti privilegovan položaj banaka, drastično otežati naplatu potraživanja radnicima, dobavljačima i ostalim malim poveriocima, praktično ukinuti reorganizaciju. Da ne…

read more
logo-sdu
Ivan Zlatić novi Predsednik SDU

Na 9. Kongresu Socijaldemokratske unije, održanom 15. oktobra u Beogradu, za novog Predsednika stranke je izabran Ivan Zlatić. Delegati i delegatkinje Kongresa su izabrali i članice i članove Glavnog, Nadzornog i Statutarnog odbora. Kandidati za Predsednika Socijaldemokratske unije su bili Nina Živanović, koja trenutno obavlja…

read more
01_vahida_ramujkic
Tranzicija nepravde

Foto: Vahida Ramujkić piše: Siniša Jelovac Svo vreme je uredno plaćao porez i komunalije kao svaki savesni vlasnik, da bi jednog dana, kada je podneo zahtev za legalizaciju dela kuće koji je dozidao tokom devedesetih godina, saznao da se njegova kuća zapravo vodi na Železnicu.…

read more

Rukovodstvo Socijaldemokratske unije

Upoznajte Predsednika, članove i članice Predsedništva i sastav ostalih organa

SAZNAJ VIŠE